JUDr. Jaroslav Hošek advokát CZ-Praha       Cena za poskytnutí právní služby se zpravidla skládá z odměny advokáta a náhrady nákladů souvisejících s poskytnutím právní služby (dále jen cena). Právní službu poskytuje advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Hoška obvykle za smluvní cenu.

Nebude-li cena sjednána, bude advokátovi náležet za poskytování právních služeb odměna a náhrady podle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.