JUDr. Jaroslav Hošek advokát CZ-Praha       Obchodním ředitelem advokátní kanceláře
Mgr. Dimitri Gabunia !


Mgr. Dimitri Gabunia
není od 20.4.2018
zaměstnancem advokátní kanceláře!
V souvislosti se svou další činností zřizuje naše advokátní kancelář koncem roku 2016 pozici obchodního ředitele.

Vykonávat ji bude Mgr. Dimitri Gabunia, absolvent Právnické fakulty Státní univerzity v Tbilisi (1994-99), zakladatel a vedoucí partner úspěšné advokátní kanceláře „Gabunia and Partners“ působící v gruzínském Tbilisi. Jedná se o zkušeného advokáta v odvětví komerčního práva a mezinárodních právních vztahů se značnou praxí v oblasti negociace a arbitráže.

Na pozici obchodního ředitele bude využito jeho organizačních schopností, které Mgr. Gabunia projevil mimo jiné při založení a řízení školy organizující pro mladé začínající gruzínské právníky semináře v zemích Evropské unie (v ČR i za pomoci naší advokátní kanceláře). Většina absolventů této školy dnes zastává významné pozice jak v soukromém sektoru, tak státních úřadech Gruzie.

Mgr. Dimitri Gabunia je dynamická osobnost a proto nabyl dojmu, že jeho mise v rodné zemi byla naplněna. Dnes má zájem uplatnit a rozvinout své dosavadní znalosti a zkušenosti v Evropě; v současné době v oblasti marketingu naší advokátní kanceláře při realizaci jejích zahraničních aktivit.

       GOOD LUCK, DIMA!