JUDr. Jaroslav Hošek advokát CZ-Praha       JUDr. Jaroslav Hošek
advokát
Na Příkopě 25
CZ - 110 00 Praha 1

Phone No#: +420 603 579 694
Phone No#: +420 731 587 321

Datová schránka: hp4hhia
Mailto: praga_ak@judrhosek.com

www.judrhosek.com

Konzultaci s advokátem lze dohodnout
prostřednictvím shora uvedené
e-mailové adresy, faxu, příp. telefonního čísla.