JUDr. Jaroslav Hošek advokát CZ-Praha       Právní služby právnickým i fyzickým osobám
zejména v následujících odvětvích :

• Trestní právo
• Obchodní právo
• Finanční právo
• Cizinecké právo
• Právo zaměstnanosti