JUDr. Jaroslav Hošek advokát CZ-Praha       JUDr. Jaroslav Hošek
v roce 1984 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze; na téže fakultě získal v roce 1984 titul JUDr.

Byl manažerem, právníkem průmyslových korporací i organizačně ekonomickým poradcem. Svobodné právnické povolání započal coby komerční právník Komory komerčních právníků České republiky; advokátem České advokátní komory je od roku 1996.

Zprvu jako advokát poskytoval pouze služby týkající se podnikání, aktuálně se zabývá vedle obchodního práva zejména právem trestním.

Od roku 2002 má advokátní kancelář v Praze.

Více...

JUDr. Jaroslav Hošek vyznává klasickou římskoprávní zásadu Vigilantibus iura, přeloženo: Právo patří ostražitým.
IČ 11516780
V seznamu advokátů České advokátní komory zapsán pod č. 08268